Naše skladište i prodajno mjesto nalazi se u Žbandaju i vidljivo je sa glavne ceste Poreč – Baderna – Pazin, međutim morate ući u Žbandaj kako bi došli do našeg centra.